Nordiska L’Abri är en del av den internationella gemenskapen L’Abri fellowshipNordiska L'Abri startade i början av 1980-talet i Mölle. Sedan hösten 2013 har L'Abri flyttat till Lund.
 Tyvärr driver inte Nordiska L'Abri något residentiellt arbete sedan maj 2014. Vi hänvisar alla intresserade till de andra grenarna här.

***
Swedish L'Abri is part of the international community, L’Abri fellowship. Swedish L'Abri started in the beginning of the 1980s in Mölle and moved in fall 2013 to Lund. Unfortunately, Swedish L'Abri does not have any residential work as of May 2014. We refer all interest to the other branches here.