NyhetsbrevKära L’Abrivänner!                                                                           
                                                                                 Lund, den 20 januari 2014

Ett drygt halvår har gått sedan flyttlasset från Mölle landade i Lund. Under hösten njöt vi av att ha människor kring oss på en daglig basis. Vi hyrde Café Sandkakan, i kristna föreningen Filippis lokaler, en dag i veckan. Där höll vi öppet under dagen med fokus på lunchsamtal. Efter en modest start med några få personer blev det snart en stadig, lagom stor grupp som kom på torsdagsluncherna. Tre torsdagskvällar hade vi kvällscafé. Bl.a. med Ellis Potter som spenderade flera dagar hos oss. Han presenterade sin nya bok Three Theories of Everything och höll i ytterligare ett kvällsföredrag, lunchsamtal och på fredagen ett samtal med förkunnare. Det var god uppslutning och mycket uppskattat.
                      Många som vi träffat här i Lund har uttryckt sin glädje, och ibland att de funnit en sorts tröst, i det faktum att ett arbete som L’Abri finns. En hel del uppfattar det som radikalt att prata om det kristna livet som innefattande hela livet, hela verkligheten. Andra lever med uppfattningen att det kristna livet bör innehålla idel glädje och när de får höra en annan version så blir det en sorts lättnad, då livet inte alltid ter sig glädjefyllt.
                      Under hösten har Stefan utöver L’Abri fortsatt med två deltidsjobb och jobbat på sin avhandling i religionsfilosofi. Lois har studerat grundkursen i religionsvetenskap, vilket i bidrags-Sverige gett ett litet bidrag till hushållskassan och efter flera år inom hemmets ramar gett henne välbehövlig stimulans. Efterhand blev det alltför mycket för oss att hålla torsdagsluncherna på caféet. Vi beslutade att istället ha kvällssamtal i vårt hem vilket fungerade bättre för oss.
  
Hösten har också varit en tid av reflektion kring vårt arbete med Nordiska L’Abri, vad som varit och hur vi ser på framtiden. Efter bön och många samtal med varandra och kollegorna i England kom vi fram till att vi inte kan se oss själva i den här situationen längre. Vi har beslutat att vi ska lämna vårt arbete inom L’Abri.
                      Det var ett svårt beslut att fatta men sedan vi tog det har vi på flera sätt fått bekräftat att det är ett bra beslut. Det är inte hållbart för oss som par och familj att fortsätta med arbetet som situationen ser ut. Samtidigt som vi haft glädje i arbetet så har det kostat oss mycket och tärt på oss. De närmaste åren skulle med all sannolikhet se liknande ut. Nämligen, temporära hem och att vi inte skulle få lön från L’Abri vilket innebär att vi måste hålla i vår försörjning på annat sätt. Men den kanske starkast bidragande orsaken till vårt beslut är att vi efter fyra års bön och arbete fortfarande står ensamma som L’Abri-arbetare i Norden, utan någon eller några som arbetar tillsammans med oss.
                      Vi inser givetvis att vårt beslut får stora konsekvenser för Nordiska L’Abri då vi är de enda som arbetar med L’Abri på en daglig basis. Vårt beslut handlar om att se till det som är bäst för vår familj. Styrelsen för Nordiska L’Abri och den internationella styrelsen för L’Abri är givetvis involverade i detta.

MÖTE I LUND 1:e MARS
Styrelsen kallar till möte här i Lund, den 1:e mars, dit alla L’Abrivänner är välkomna att delta för samtal och bön för Nordiska L’Abri. Vi bjuder på lunch.  Andrew Fellows, ledare för internationella L’Abri, kommer att närvara.

Välkomna hem till oss på Lilla Södergatan 17F i Lund. Vi ber er att höra av er i förväg för mer information om tid och ev. andra detaljer.

E-posta: stefan.labri@gmail.com eller ring: 073-5132652.


För Lindholms så ligger framtiden öppen på vissa sätt. Vi måste lita på vår Herres försorg i minst lika stor grad även när vi inte arbetar inom L’Abri. Mitt i de senaste månadernas funderingar och beslut så har Herrens försorg visat sig på ett fantastiskt sätt. Vi kan nämligen flytta till ett hus och en plats som inte är ny för oss utan snarare känns som hemma, nämligen Stefans fars hus i Småland på landet utanför Oskarshamn. Efter att ha arbetat som missionärer i åtta år är det en stor gåva till oss att kunna slå oss ner där, i ett hus, med en trädgård och efter att ha bott temporärt i över tre år, få komma hem. Lois kommer att arbeta som sjuksköterska och Stefans förhoppning är att han ska få arbeta på något sätt inom akademin med filosofi och teologi efter avhandlingen som skall vara färdig under våren. Hur detta ska te sig är något vi lämnar i Guds händer och får se tiden an. Vi ser det enorma behov som finns i Norden bland en något vilsen kristenhet och vår förhoppning är att det vi har lärt oss under åren i L’Abri ska få komma till användning för Guds rike. Samtidigt som vi känner stor sorg och vemod över att lämna arbetet i internationella och nordiska L’Abri så känner vi djup tacksamhet till vår Herre för hur Han har närt oss under dessa år och genom oss människor som har kommit till vårt hem. Det är som en underliggande ljuvlig doft som inte bara drar förbi utan fyller upp vårt inre.

Psaltaren 121.

Varma hälsningar/ Stefan och Lois Lindholm