Vad är L'Abri?

L’Abri (ett franskt ord som betyder “beskydd” eller “tillflykt”) är inte helt enkelt att beskriva eller kategorisera. En förenklad beskrivning är att säga att det är ett kristet studiecenter med hemmet som bas till vilket människor från olika bakgrund och med olika behov är välkomna. L’Abri startade för drygt 50 år sedan när det amerikanska missionärsparet, Francis och Edith Schaeffer, öppnade upp sitt hem i en Schweizisk alpby för de som sökte svar på livets stora frågor. Deras hem blev en plats där människor blev lyssnade till och fick sina frågor tagna på allvar. Sedan dess har L’Abri vuxit till nio grenar i sju länder.
Det har ibland antagits att L’Abri är ett ställe blott för de intellektuella. Detta har aldrig varit fallet. Människor från olika bakgrund och situationer i livet har kommit till L'Abri men aldrig har intelligensnivå eller en viss bildningsgrad varit ett krav. En del av dem som kommer ser sig inte som kristna, en del av dem håller en annan tro eller religion för sann, men det de har gemensamt är att de söker en plats där deras frågor blir tagna på allvar. Varje gäst för med sig sina unika tankar, intressen och frågor.


L’Abri är således en plats där vi försöker ta alla frågor på allvar. Vår grundläggande övertygelse är att kristendomen som den beskrivs i Bibeln är sann men att förstå vad detta betyder för livets olika områden kräver att man arbetar och tänker igenom olika frågor. Att följa Bibelns Gud behöver inte betyda att man överger förnuftet för att ”bara tro”. Den kristna tron talar till hela människan, inte bara till hennes förnuft utan lika mycket till hennes känsla, hennes föreställningsförmåga, hennes moraliska uppfattningar, hennes identitet.


Det betyder att våra liv inte är uppdelade i ”andliga” och ”världsliga” aktiviteter - för kristen tro integrerar hela människans liv. Det inkluderar vårt tänkande, våra hjärtan, vårt arbete, vår fritid och våra relationer. Alla livets områden - konst, historia, filosofi, ekonomi, psykologi, utbildning, politik, vetenskap - kan tänkas igenom från en biblisk utgångspunkt.


En av fördelarna med att vara på L’Abri är att studierna och diskussionerna är sammanvävda med en familjs vardagliga liv och de praktiska sysslor som ingår i att driva ett hushåll. Det förefaller som att Gud ofta använder det vardagliga, det levda livet, till att tala till människor och integrera deras tro.